Skip to main content
دسترسی سریع

محصولات زيبايی و آرايشی

ایران در منطقه خاورمیانه از بزرگترین مصرف کنندگان کالاهای آرایشی-بهداشتی است که عمده مصرف آن در شهرهای بزرگ انجام می‌شود. حجم بازار لوازم بهداشتی_آرایشی در ایران حدود 2/2 میلیارد دلار است که از این میزان فقط 20 درصد به وسیله تولیدکنندگان داخل انجام می‌شود و مابقی آن از کالاهای خارجی و به صورت قاچاق تأمین می‌شود.

بازار بزرگ ایران ضمن شناسایی ظرفیت‌های موجود در درآمدزایی و اشتغال آفرینی این صنعت، بخشی از مجموعه تجاری خود را به این محصولات اختصاص داده تا ضمن جلوگیری از قاچاق کالا در هدفمندی و کنترل بازار هدف، نقش بسزایی داشته باشد.