Skip to main content
دسترسی سریع

مد، پوشاك و البسه ورزشی

امروز نقش ورزش در زندگی انسان‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. با توجه به اهمیتی که به سلامت و بهداشت فردی در جوامع داده می‌شود، گرایش فراوانی به فعالیت‌های ورزشی شکل گرفته است که این موضوع جایگاه پوشاک و صنایع وابسته به آن را پررنگ تر و درآمدزایی و اقتصاد شکل گرفته از آن را با اهمیت می‌سازد.

از این رو بازار بزرگ ایران نظر به مخاطبان گسترده و ایجاد رونق در بازار پوشاک ورزشی بخشی از مجموعه تجاری خود را به پوشاک و لباس ورزشی اختصاص داده تا خونی دوباره در زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالا در این بخش دمیده شود.