Skip to main content

پرچم‌داری کارآفرینی ملی در سال حمایت از کالای ایرانی

بازار بزرگ ایران؛ باور به کارآفرینی و اشتغال‌زایی

تاریخ ایران، انسان‌هایی بزرگ را در خود جای داده که گرچه نامی از آن‌ها برجای نمانده است، اما منش و روش نیکویشان به مثال‌هایی روشن در سندها و دیگر منابع تاریخی بدل شده است؛ آن‌ها که تا واپسین دمِ زندگی خویش بر این اندیشه بوده‌اند خود را به کاروان همیشه جاریِ نیکی و نیکوکاری در سرزمین دیرینه ایران پیوند زنند. بررسی منابع تاریخی به ویژه گزارش‌های سفرنامه‌ای جهانگردان و شرق‌شناسان در دوره‌های گوناگون، بر شیوه‌ای از خیرخواهی و نیک‌اندیشی ایرانیان نشان دارد که از آن می‌توان به نیکوکاری‌ها و یاریگری‌های اجتماعی تعبیر کرد. ایرانیان در واقع آنجا که می‌پنداشته‌اند کمک‌ها و یاری‌هایشان می‌تواند از دیدگاه اجتماعی، به گونه‌ای فراگیر در سرنوشت جامعه و در وضعیت کلی هم‌وطنان‌شان تاثیرگذار باشد، اقداماتی گسترده در گذر روزگار دیرینه این سرزمین کهن انجام داده‌اند. ساخت پل‌ها، حمام‌ها، تکیه‌ها، مسجدها و مدرسه‌ها، کاروان‌سراها و اقامت‌گاه‌های بین راهی، از جمله کارهایی نیکوکارانه و عام‌المنفعه است که ایرانیان در سده‌های گذشته انجام داده‌اند. نیک‌اندیشی و نیکوکاری در روزگار کنونی اما صورتی نو و سیرتی تازه یافته است. اگر آیین وقف و نیکوکاری و کارهای عام‌المنفعه در روزگاران گذشته و امروز، در گستره‌هایی گوناگون همچون آموزش، مذهب و یاری‌رسانی به تنگ‌دستان و نیازمندان، دستاوردهایی بزرگ برای جامعه سنتی می‌داشت، جامعه مترقی و روبه‌پیشرفت ایران کنونی به سرمایه‌های گذاری‌های بزرگ اقتصادی برپایه فرهنگ و خواست ملی دارد تا با پدیدارسازی رونق اقتصادی، به کارآفرینی در گستره‌ای بزرگ بینجامد. آنان که امروز کار می‌آفرینند، پیرو همان‌هایی‌اند که روزگاران دور کاروان‌سرا وقف می‌کردند تا مسافران در راه نمانند، آب‌انبار می‌ساختند تا تشنگان آب بنوشند و دیگر تاسیسات عام‌المنفعه در روستاها و شهرهای قدیم بنا می‌نهاندند تا مردمان نیازمند بهره بگیرند. نیاز امروز اما دگرگونه شده است. بستر بسیاری از نیکوکاری‌های قدیم از جامعه رخت بربسته و نیازهایی نو بر جای آن‌ها نشسته است. کارآفرینی، یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه کنونی است. این کوشش در روزگار کنونی ایران، در دسته برترین نیک‌اندیشی‌ها و نیکوکاری‌ها جای می‌گیرد. جامعه جوان و دانش‌آموخته ایران، امروز بیش از همه به گسترش زمینه‌های سرمایه‌گذار و اشتغال به ویژه برای جوانان و دانش‌آموختگان عالی نیازمند است.

بازار و نیکوکاری؛ پیوندی به درازای تاریخ

بازار در تاریخ و جامعه ایران با منش نیکوکارانه همواره پیوندی استوار و ناگسستنی داشته است. بررسی پیوند میان بازار و نیکوکاری و نیک‌اندیشی در تاریخ ایران، یافته‌هایی ارزشمند درباره نگاه نیک‌اندیشانه بازرگانان ایرانی در دوره‌های گوناگون تاریخی به ویژه در سده‌های اخیر به دست می‌دهد. این پیوند استوار همچنین می‌تواند الگویی برای همه دوره‌های فعالیت بازار و بازرگانان باشد؛ آنگاه که مساله تعهد اجتماعی شهروندان به ویژه مال‌داران نسبت به دیگران پیش آید، این رابطه می‌تواند مدلی مناسب برای پای‌بندی به این وظیفه اجتماعی در شمار آید. بررسی اندیشه نیک‌خواهانه بازرگانان و بازاریان ایرانی، گوشه‌ای از فرهنگ نیکوکاری ایرانی را در تاریخ برایمان می‌تواند تصویر کند؛ این پدیده در پیدایش و راه‌اندازی بازار بزرگ ایران و رونق به بازار کار و کارآفرینی همواره در نظر بوده است.

پرچم‌دار کارآفرینی در سال حمایت از کالای ایرانی

بازار بزرگ ایران، در جایگاه یک پروژه ملی با بهره‌گیری از استانداردهای روزآمد جهانی، در شمال غرب پایتخت بر این باور استوار شده است تا پاسخی درخور به دغدغه‌های دوستداران تمدن ایرانی- اسلامی در گستره‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دهد. نسبتی واژگونه اما جذاب میان کارکردها و رویکردهای اقتصادی با اجتماعی، فرهنگی و تفریحی در این بزرگ‌بازار مدرن ایرانی برپا شده است. با آن که تنها 30 درصد گستره ایران‌مال به فضای تجاری اختصاص یافته اما رویکرد اقتصادی این مجموعه بزرگ به گونه‌ای است که نه تنها تکانی نو به بدنه اقتصاد ملی به ویژه در پایتخت خواهد داد، که، هزینه‌های دیگر کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و تفریحی این منظومه را تامین کرده، آن‌ها را گسترش می‌دهد.

کارآفرینی و آفرینش موقعیت‌های گوناگون شغلی برای بخش‌های گوناگون بازار کار، برای کسانی با سطح گوناگون آموزش و مهارت‌ها و سلیقه‌های فراوان، دیگر دستاوردی است که جذابیت‌های اقتصادی و تجاری بازار بزرگ ایران برای تهران و ایران به ارمغان می‌آورد. باور به کوشش و توانمندی ایرانی در آفرینش دستاوردهای چشم‌گیر در گستره‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری در پدیدارسازی این بستر کوشندگی تاثیرگذار بوده است. آغاز بهره‌برداری از این بزرگ‌بازار مدرن و شگفت‌انگیز ایرانی نه تنها به پایداری این اشتغال‌زایی بزرگ در سپیده‌دم سال حمایت از کالای ایرانی یاری خواهد رساند، که با افزایشی چشم‌گیر، بستر کارآفرینی مستقیم برای بیش از 18 هزار نفر و اشتغال غیر مستقیم برای 100 هزار  نفر را در پی خواهد آورد. بازار بزرگ ایران بدین‌ترتیب دستاوردی بزرگ برای بازار کار این سرزمین داشته، به کاهش آمار بیکاری به ویژه در تهران یاری خواهد رساند.

کارآفرینان؛ نیکوکاران امروز

بزرگان ایران امروز برآن‌اند هرگونه دگرگونی بنیادین که به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی در این سرزمین بینجامد، در دسته نیک‌اندیشی‌ها و نیکوکاری‌های جای می‌گیرد که ایرانیان در گذر تاریخ همواره به این منش آوازه داشته‌اند. بازار بزرگ ایران برپایه این دریافت و آگاهی از نیازهای ملی جامعه امروز ایران، بستری شکوفا برای اشتغال بسیاری از جوانان را پدیدار ساخته است. این کوشش که در سال حمایت از کالای ایرانی به بار می‌نشیند، در گستره کارآفرینی دستاوردهایی چشم‌گیر بر جای می‌گذارد.

آنان که کار می‌آفرینند، امروز در دسته نیکوکاران جای می‌گیرند. فعالیت‌های اقتصاد و بازرگانی ایرانیان در روزگاران گذشته، همواره با نیکی و نیکوکاری پیوندی استوار داشته است. بخشی مهم از بازار در مناطق گوناگون ایران، به فعالیت‌های نیکوکارانه و عام‌المنفعه همواره نگاه ویژه داشته‌اند.