Skip to main content

خودروی شخصی

دسترسی به بازار بزرگ ایران‌ از مسیرهای زیر امکانپذیر است:

  • دسترسی شمالی از بزرگراه شهید خرازی
  • دسترسی جنوبی از خیابان چهارباغ
  • دسترسی غربی از خیابان ایران خودرو
  • دسترسی شرقی از بلوار طبیعت

بازار بزرگ ایران، دارای بیش از 14000 فضای پارک و همچنین پارکینگ اختصاصی رایگان برای معلولان و جانبازان عزیز در بهترین موقعیت مکانی و در نزدیکترین دسترسی به کاربری‌های مجموعه است. ایران‌مال، علاوه بر ایجاد تمام دسترسی های مورد نیاز خود از شبکه شهری، سایر دسترسی های محلی را به صورت غیرهمسطح برای آسایش ساکنان ایجاد نموده تا به حل معضلات ترافیکی منطقه کمک کرده باشد.

دسترسی به پارکینگ‌های مجموعه به تفکیک مقصد:

 

نمایشگاه

از تهران:

-بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، تونل شماره 1، تونل جنوبی، خیابان ایران خودرو ورودی شماره 1 (RG)، دسترسی به پارکینگ نمایشگاه

ازکرج:

-بزرگراه شهید خرازی غرب به شرق، خیابان ایران‌خودرو، کنارگذر غربی شماره 1، پل RG، ورودی شماره 1 (RG)، دسترسی به پارکینگ‌ نمایشگاه  

 

پیست یخ

ازتهران:
-بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، تونل شماره 2، کنارگذر شمالی، ورودی شماره 2 (G1)، دسترسی به پارکینگ طبقه G1

از کرج:

-بزرگراه شهید خرازی غرب به شرق، کنارگذر شمالی، ورودی شماره 2 (G1)، دسترسی به پارکینگ‌ طبقه  G1

 

سینما

از تهران:

-بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، تونل شماره 2، ورودی شماره 2 (P1)، دسترسی به پارکینگ  P1
-
بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، کنارگذر شمالی شماره 2، تونل شماره 4، ورودی شماره 1 (P1)، دسترسی به پارکینگ  P1

-بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، تونل شماره 1، تونل جنوبی، ورودی جنوبی

از کرج:

-بزرگراه شهید خرازی غرب به شرق، بلوار طبیعت، ورودی شماره  3 (P1)، دسترسی به پارکینگ‌  P1

 

مرکز تفریحات خانواده 

از تهران:

-بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، تونل شماره 4، ورودی شماره 1 (P1)، دسترسی به پارکینگ‌  P1

-بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، تونل شماره 1، تونل جنوبی، ورودی جنوبی

-بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، تونل شماره 2، ورودی شماره 2 (P1)، دسترسی به پارکینگ P1
از کرج :

-بزرگراه شهید خرازی غرب به شرق، بلوار طبیعت، ورودی شماره 3 (P1)، دسترسی به پارکینگ‌  P1

 

نمایشگاه خودرو

از تهران:

-بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، تونل شماره 4، ورودی شماره 1 (P1)، دسترسی به پارکینگ‌  P1

-بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، تونل شماره 1، تونل جنوبی، ورودی جنوبی

-بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، تونل شماره 2، ورودی شماره 2 (P1)، دسترسی به پارکینگ

از کرج:

-بزرگراه شهید خرازی غرب به شرق، بلوار طبیعت، ورودی شماره 3 (P1)، دسترسی به پارکینگ‌  P1

 

هایپرمارکت

از تهران:

-بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، تونل شماره 4، ورودی شماره 1 (P1)، دسترسی به پارکینگ‌  P1
-بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، تونل شماره 4، شماره 2 (G0)، دسترسی به پارکینگ‌  G0
از کرج :

-بزرگراه شهید خرازی غرب به شرق، بلوار ایران خودرو، ورودی شماره 2 (G0)، دسترسی به پارکینگ هایپر

 

هتل

از تهران :

-بزرگراه شهید خرازی شرق به غرب، پل شماره 3، ورودی شماره 2 (G2)، دسترسی به پارکینگ‌ طبقات  G2-G2M-G3
از کرج :

-بزرگراه شهید خرازی غرب به شرق، کنارگذر شمالی شماره 4، ورودی شماره 2 (G2)، دسترسی به پارکینگ‌ طبقات  G2-G2M-G3