Skip to main content

اکران مردمی فیلم «کلوپ همسران» در پردیس سینمایی بازار بزرگ ایران