Skip to main content

ایران مال پذیرای نخستین نمایشگاه برترین های توسعه صنعت ساختمان

: تاریخ خبر

نخستین نمایشگاه برترین های صنعت توسعه ساختمان در تاریخ 11 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور شخصیت های مطرح سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افتتاح خواهد شد.

این نمایشگاه که توانایی های صنعت ساختمان در ایران را به رخ می کشد، در روزهای 11 تا 14 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

ایران مال به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای چند منظوره جهان، فضایی بالغ بر 52 هزار متر مربع را به برگزاری نمایشگاه اختصاص داده است که از این میزان، 25 هزار متر مربع برای غرفه سازی قابل استفاده و در نوع خود بی نظیر است.

اختصاص چنین فضایی به صنعت نمایشگاهی کشور توانایی برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی را به اصناف و صاحبان صنایع فراهم و بلوغ و توانایی اقتصاد داخلی را به همراه خواهد داشت.