Skip to main content

سایت همگردی| بازار بزرگ ایران؛ پاس‌دار و نگاه‌بان سرمایه‌های ملی و ارزی مردمان این سرزمین

: تاریخ خبر

میثاق بزرگ اقتصادی در سایه اندیشه انباشت ارز در ایران

اینجا دروازه‌ای رو به شکوه گشوده می‌شود ... مکانی که آگاهی و دانایی بر همه گستره‌های آن چیرگی دارد ... جاذبه‌ای که چشم‌ها را خیره می‌کند ... اینجا یادآور سنت بازار در فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی است ... با معماری ویژه و مترقی؛ آن گرایش از معماری که برخلاف بسیاری هم‌ترازان ایرانی و جهانی، بی‌پایه و رها از اندیشه‌های بومی نیست، در بستری فرهنگی و اجتماعی بالنده است و امید می‌بخشد ... اینجا بازار بزرگ ایران است؛ بزرگ‌ترین مرکز اقتصادی و خرید در خاورمیانه، البته با گرایش‌های چیره اجتماعی، فرهنگی، هنری و گردشگری؛ از همین‌رو است که ۷۰ درصد گستره بازار به این گرایش‌ها و کارکردها اختصاص یافته است. از بناها که بگذریم، محوطه‌های باز و فراخِ اینجا، رهایی و دل‌بازی را به مخاطبان‌اش می‌رساند. الگوهای پیشرفت در سبک زندگی ایرانی- اسلامی در این بزرگ‌بازار مدرن که با اندیشه‌ای جهانی و کوششی ایرانی بر خاک حاصل‌خیز پایتخت ایران پدیدار شده است، به روشنی بازتابی برونی یافته است. اندیشه‌ها در اینجا سر به آسمان می‌سایند ... جلوه نور و تماشا است اینجا! همه به یک میهمانی بزرگ در این پهنه چشم‌نواز فراخوانده شده‌اند.

خوان گسترده مردمانی امیدوار و کوشا

بازار بزرگ ایران، خوانی گسترده است، برای آن‌ها که کوشایی و سرزندگی را دوست می‌دارند و به پیشرفت سرزمین و جامعه‌شان علاقه‌مندند. چنین نشانه‌هایی را که بجویی، به واپسین نقطه غربی پایتخت رهنمون می‌شوی. ویژگی‌های تجاری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، گردشگری، تاریخی، ورزشی، تفریحی که مجموعه بزرگ‌بازار «ایران‌مال» بر بستر نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین، با بهره‌گیری از الگوهای زیست روزمره ایرانیان در تاریخ در زمینه‌های گوناگون معماری، هنر، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد، هم‌نشین و هم‌راه کرده، در کنار همه دستاوردهای گوناگون، زمینه‌ساز آشنایی نسل نوی ایرانی با فناوری‌هایی شده است که جهان امروز می‌کوشد با بهره‌مندی از آن‌ها، یک زندگی بهتر برای بشر فراهم آورد. پس ماجرای بازار بزرگ ایران، تنها سود و سرمایه نیست؛ اینجا هدفی و انگیزه‌ای دگرگونه و بزرگ می‌جوید. بازار بزرگ ایران، هستی و حضوری برگرفته از میراثی کهن در دل این شهر بزرگ دارد و جلوه‌گاه ذات هستی‌بخش هنر ایرانی به شمار می‌آید. این بزرگ‌بازار ایرانی برپایه اندیشه امیدبخش ایرانی- اسلامی استوار شده است و بازتاب طبیعت، تاریخ و فرهنگ ایرانی- اسلامی را در معماری آن به روشنی می‌توان به تماشا نشست. اینجا بازتابش نمایش شکوه و باور توانستن در سالی به شمار می‌آید که حمایت از کالای ایرانی را بر تارک درخشان خود دارد. نخستین محصول ایرانی برای هر ایرانی در این سال، شکوهی بی‌مانند در گستره‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و گردشگری عرضه خواهد داشت.

تجمیع سرمایه‌های اقتصاد ملی؛ ورود ارز

بازار بزرگ ایران در گستره کنش‌های اقتصادی خویش می‌کوشد زمینه را برای کاهش برون‌رفت ارز از قلمروی سرزمینی ایران فراهم آورده، بستری مناسب برای ورود ارز خارجی به دامان صنعت‌گران و تولیدکنندگان ایرانی پدیدار سازد. عرضه و فروش کالاهای باکیفیت تولید ایران با هدف جذب نگاه خریداران ایرانی، هم‌زمان با ارایه محصولات برتر جهانی با انگیزه جذب جهانگردان و ورود ارز خارجی، مهم‌ترین راه‌کارها و ابزارها در دستیابی به این هدف بزرگ به شمار می‌آیند. این بزرگ‌بازار با تجمیع ارایه خدمات و امکانات اقتصادی برپایه فناوری‌های نو و هم‌ساز و همراه با جامعه نوین انسانی، بسیاری از دغدغه‌های تولیدی، صنعتی و اقتصادی زیست روزمره مردمان شهر را از دنیای ذهن و جان آنان می‌زداید و نوری بر دل‌های تولیدکنندگان و صنعت‌گران خلاق می‌تاباند. بازار بزرگ ایران با تجمیع سرمایه‌های اقتصادی، گونه‌ای هم‌بستگی و کوشش جمعی برپایه فناوری‌های روز جهانی پدید می‌آورد. «امید» و «رونق» این هم‌بستگی و هم‌افزایی اقتصادی، دستاوردی شگفت‌انگیز در جامعه و در گستره اقتصاد و تولید با ویژگی «ایرانی» می‌آفریند و مسیری نو به سوی پویایی اقتصادی به ویژه اقتصاد درون‌زا و تولیدی می‌گشاید.

پاس‌داری از سرمایه‌های اقتصاد درون‌زای ملی و نگاه‌بانی از داشته‌ها و آورده‌های ارزی، همانی است که بازار بزرگ ایران در عرصه کنش‌ها و کوشش‌های اقتصادی می‌جوید. امید و خلاقیت، میثاق مشترک آنانی است که در پایه‌گذاری بازار بزرگ ایران به عنوان گستره‌ای برای عرضه توانمندی ایرانی در عرصه‌های جهانی همدلی داشته و پاس‌داری و نگاه‌بانی از سرمایه‌های ملی و ارزی مردمان این سرزمین کوشیده‌اند.