Skip to main content

معرفی برگزیدگان مسابقه نقاشی «یک خاطره یک نقاشی»

: تاریخ خبر

به گزارش روابط‌عمومی بازار بزرگ ایران، برگزیدگان مسابقه «یک خاطره یک نقاشی» هدایای خود را دریافت کردند.

سه هفته قبل بمناسبت روز جهانی کودک، مسابقه نقاشی «یک خاطره یک نقاشی» در باغ دیدار ایران‌مال برگزار شد. ۱۰۰ کودک در این مسابقه شرکت کردند و خاطره‌انگیزترین موقعیت بازار بزرگ ایران را نقاشی کردند. در نهایت از میان همه شرکت کنندگان، ۳ نفر با رای مردمی برگزیده شدند.

برگزیدگان با حضور در شعبه مرکزی بانک آینده واقع در باغ ماهان، جوایز خود را در قالب افتتاح حساب سپرده ویژه دانش آموزان به ارزش ۲۰۰ هزار تومان دریافت کردند.