Skip to main content

شعرخوانی خانواده تئاتر در جندی‌شاپور/ چهارشنبه‌های فرهنگی در ایران‌مال

: تاریخ خبر

جمعی از بازیگران و دست‌اندرکاران تئاتر از بازار بزرگ ایران بازدید کرده و در کتابخانه جندی‌شاپور برای مخاطبان کتابخوانی و شعرخوانی کردند.

به گزارش روابط‌عمومی بازار بزرگ ایران، در راستای آشنایی هنرمندان با ایران‌مال و تشویق هرچه بیشتر جامعه به کتاب و کتاب‌خوانی روزهای چهارشنبه هر هفته گروهی از هنرمندان، بازیگران و دست اندرکاران تئاتر کشور از این مجموعه به ویژه مراکز فرهنگی آن بازدید کرده و در نهایت در کتابخانه جندی شاپور بازار بزرگ ایران برای مخاطبان به کتابخوانی و شعرخوانی می پردازند.

در هفته جاری، گروهی از بازیگران و دست اندرکاران تئاتر همچون رضا بابک، جمشید جهان‌زاده، کاظم هژیر آزاد، زویا امامی، رضا بنفشه خواه و سحر آقاسی از مجموعه بازار بزرگ ایران بازدید کردند.