Skip to main content

صدور دومین گواهی یوروسرت انگلستان برای مرکز نمایشگاهی

: تاریخ خبر

مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران در پی برگزاری نمایشگاه مختلف همسو با استانداردهای بین‌المللی، گواهی ISO20121 را از یوروسرت دریافت کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بازار بزرگ ایران، مرکز نمایشگاهی ایران‌مال در پی برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای متعدد در طی سال جاری، در راستای ارزش‌آفرینی و یکپارچه‌سازی ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی رویدادهای خود موفق به اخذ گواهی‌نامه معتبر بین‌المللی مدیریت پایداری رویدادها  (Event Sustainability Management Systems)۲۰۱۲۱ ISOاز نهاد گواهی دهنده یوروسرت انگلستان شد.

بر اساس این گزارش گواهی‌نامه رسمی مدیریت پایداری رویدادها ISO20121 سه حیطه مهم اقتصاد سازمان، تعاملات اجتماعی سازمان با ذینفعان و ارتباط سازمان با محیط زیست اطراف خود را در بر می‌گیرد.

اخذ گواهینامه معتبر بین‌المللی مدیریت پایداری رویدادها توسط مرکز نمایشگاهی ایران‌مال نشان‌ از آن دارد که این مجموعه توانسته تعهدات خود را نسبت به جامعه و محیط زیست انجام دهد و از نظر نهاد گواهی دهنده سازمانی ایده آل برای برگزاری رویدادهای مختلف محسوب می‌شود.