Skip to main content

بازار بزرگ ایران، بستری تازه برای گردشگری فرهنگی و خانواده‌محور

بازار بزرگ ایران، بستری تازه برای گردشگری فرهنگی و خانواده‌محور

نمایی از ایرانِ نو، فراروی جهانگردان

اینجا رهایی و دل‌بازی حکم می‌راند؛ می‌توانی خود را در فضایی بی‌کران رها کنی و بی‌دغدغه ساعت‌ها، حتی روزها فارغ از هیاهوی این شهر بزرگ، تنها از زیبایی و شکوه لذت ببری. گوشه شمال غرب تهران، پهنه‌ای آرمیده در دامان مهربان البرز، بستری رخدادی بزرگ است. بزرگراه همت را که به واپسین نقطه دسترسی آن در غرب پایتخت بیابی، جایی انتظارت را می‌کشد که به زودی درخششی نو در این شهر بزرگ آغاز خواهد کرد. بازار بزرگ ایران، در جایگاه دستاورد نوین ایرانیان خوش‌ذوق و کوشا برای این سرزمین و مردمان‌اش، در شمال غرب تهران، یک دگرگونی بزرگ پدید می‌آورد ... اینجا خبرهایی نو در راه است ...

بازار و انسان‌محوری

بازار بزرگ ایران، جلوه‌ای امروزی و مدرن از مفهوم «بازار» در فرهنگ و تاریخ ایرانی- اسلامی به شمار می‌آید. همان مفهوم بازار که ایرانیان هزاره‌ها و سده‌ها در یاد داشته، گوشه‌ای از هویت خود و شهرشان را در آن می‌جسته‌اند، امروز با برداشت و دریافتی نو، در بازار بزرگ ایران نمایان شده است. طراحان، برنامه‌ریزان و سازندگان بازار بزرگ ایران، این هم‌ترازی و هم‌سانی به یک پدیده تاریخیِ مربوط به گذشته این سرزمین را سرمایه و دستاویز فخری بزرگ برای این بزرگ‌بازار مدرن می‌دانند؛ از آن‌رو که توانسته‌اند روح و جان تاریخی جامعه و مردم این سرزمین را دریابند و طرحی نو درافکنند. محوطه‌های باز و فراخ، بازار بزرگ ایران به روشنی نشان می‌دهد «انسان‌محوری» اندیشه بنیادین طراحی و پدیدآوری این بزرگ‌بازار مدرن ایرانی بوده است. همان که ویژگی بازارهای قدیم ایرانی نیز بوده است. مخاطبان و میهمانان این پهنه بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود درخواهند یافت سرمایه انسانی‌شان در نگرش طراحان و سازندگان بازار بزرگ ایران، از سرمایه‌های اقتصادی بسیار فراتر بوده است. «انسان‌محوری» در این گستره دل‌ربا حقیقتی تاریخی به همگان می‌نمایاند؛ هنر ایرانی- اسلامی به «انسان» باور دارد و آسودگی و آرامش او را در پهنه اجتماعی می‌جوید. این نگرش و اندیشه در اجرای طرح‌های گوناگون بازار بزرگ ایران جلوه‌ای ویژه یافته است.

بازتاب روشن خانواده‌محوری در گستره گردشگری بازار بزرگ ایران

جذابیت‌ها و امکانات گوناگون در فضاهای تجاری و بازرگانی همچون ایوان بلور که نور را به گونه‌ای هنرمندانه در تکمیل معماری پیچیده اما ساده می‌تاباند و فضایی منحصربه‌فرد و یگانه پدید می‌آورد، بی‌تردید گروه‌های گوناگون گردشگر و جهانگرد را به این سوی تهران خواهد آورد. مرکز تفریحات و سرگرمی‌های خانوادگی، آب‌نمایش و نورپردازی دریاچه، چهارسوق، پیست یخ به عنوان جاذبه‌ای چشم‌نواز با جایگاه تماشاگران و شهربازی، منظومه تفریحی و گردشگری بازار بزرگ ایران را تکمیل می‌کنند. رویکرد خانواده‌محور چشم‌انداز گردشگری بازار بزرگ ایران، از اندیشه‌ای اجتماعی برپایه باورهای ایرانی- اسلامی برآمده است که خانواده را پایه اصلی اجتماع برمی‌شمرد، از همین‌رو است که خانواده‌محوری، در گستره گردشگری این بزرگ‌بازار مدرن ایرانی بازتابی روشن دارد. گالری خودرو که فضایی برای نمایش خودروهای برتر جهانی، از جاذبه‌های نوین تهران در زمینه گردش و سرگرمی خواهد بود. تالار الماس، یکی از مرکزها و میدان‌های اصلی بازار بزرگ ایران است که میهمانان بازار بزرگ ایران را به تماشای دنیایی دیگر فرامی‌خواند. تالار آینه اما برآمده از هنر درخشان ایرانی- اسلامی، گردشگران و میهمانان را به سفری دراز به تماشای شکوه و جلال معماری درونی ایرانی می‌برد.

جهانگردان در این بزرگ‌بازار چه تصویری از ایران می‌بینند

به بازار بزرگ ایران که می‌آیی، شاید بازگشت به خانه به زودی ممکن نشود! بزرگ‌بازارهای کنونی ایرانی تنها برای چند ساعت در روز برای میهمانان‌شان برنامه داشته باشند؛ اینجا اما اینگونه نیست. بازار بزرگ ایران، برنامه‌ای بلندتر برای میهمانان‌اش در نظر دارد؛ آنان را بیش‌تر و برای زمانی درازتر می‌خواهد. طراحان و برنامه‌ریزان بازار بزرگ ایران، برنامه‌ای بلند برای توسعه گردشگری در پایتخت داشته‌اند. هتلی بزرگ با بهره‌گیری از دستاوردهای نوین جهانی، ظرفیتی را پدید می‌آورد تا هم جهانگردان و گردشگران حرفه‌ای برای اقامت، به این سوی تهران روی آورند، هم بسته تفریحی و گردشگری این مرکز شگفت‌انگیز اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و تفریحی کامل باشد. گردشگری شهری در اینجا معنایی دیگر می‌یابد. جهانگردان، دیگر گروه مهم هدف در طرح گردشگری بازار بزرگ ایران به شمار می‌آیند. این مساله به ویژه از نگاه اقتصاد و صنعت جهانگردی و ورود سرمایه ارزی به کشور، نگرشی ملی را بیانگر است که پدیدآورندگان این منظومه بزرگ در باور توسعه‌محور خویش داشته‌اند. جهانگردان، در بازار بزرگ ایران، تصویری از «ایرانِ نو» را به تماشا خواهند نشست. آنان به تماشای هنری برخاسته از بستر دیرینه هنرآفرینی و کوشندگی در تمدن ایرانی- اسلامی می‌آیند که کوشیده است گذشته درخشان فرهنگ و هنر این سرزمین را به امروزی پررونق و آینده‌ای تابان پیوند دهد. باغ کتاب، به سویه‌ی گردشگری بازار بزرگ ایران، رنگ دانایی و آگاهی می‌بخشد و پیوندی خجسته میان گردشگران و گستره دانش پدیدار می‌سازد. باغ دیدار اما همچون آب روان، سرزنده و شاداب، گستره‌ای برای تماشا است و گردشگران را به یک میهمانی بزرگ به رنگ تماشا و دیداری دگرگونه نوید می‌دهد.