Skip to main content

لوازم خانگی و الكترونيكی

صنعت لوازم خانگی و الکترونیکی در اشتغال‌آفرینی، درآمدزایی و ایجاد ارزش افزوده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در وصف ظرفیت این صنعت می‌توان به این نکته اکتفا کرد که پس از صنعت نفت، صنعت لوازم خانگی و الکترونیکی میتواند به پرسودترین صنعت کشور مبدل شود تا آنجا که وجود تقاضای بالا در بخش‌های اداری، تجاری و به خصوص مسکونی برای لوازم خانگی و الکترونیکی میتواند بستری پرشتاب برای حرکت و رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده باشد؛ چرا که ماهیت این صنعت، گسترش دامنه اشتغال در سایر صنایع وابسته نظیر فولاد و پتروشیمی را به همراه دارد.

پر واضح است که به دلیل نبود قوانین مناسب و عدم حمایت‌های صحیح از طرف دولت، دامنه قاچاق کالا در این صنعت نیز بسیار گسترده است و کیفیت نامناسب، بازاریابی نادرست و نبود مکان‌های مناسب برای فروش کالاهای تولید شده، بر محدودیت‌های این صنعت افزوده است.

بازار بزرگ ایران در راستای کمک به این صنعت و ایجاد مکانی مناسب برای فروش و رقابت‌پذیری کالاها، بخشی از طبقه G0 را به این صنعت اختصاص داده است تا ضمن ایجاد رونق اقتصادی، صنایع بالادستی و پایین دستی مرتبط با آن را به حرکت وا دارد تا همزمان شاهد رشد و توسعه بخش‌های اقتصادی کشور در کنار یکدیگر باشیم.