Skip to main content

مدیریت امکانات و خدمات- بخش دوم

مکان برگزاری کنفرانس :  دانشگاه DMIT

استاد : کیران هیوس  مدت کنفرانس : 16 دقیقه      زمان : 95/10/25

موضوع کنفرانس : مدیریت امکانات و خدمات

وقتی در مورد ارائه خدمات صحبت میکنیم؛ یعنی باید خدمتی را به مشتریان و مردم ارائه دهیم و اینجاست که تفاوت بین سرویسهای سختافزاری و نرم‎‎افزاری مشخص می‌شود. خدمات سخت افزاری، مباحث پایه مهندسی را در برمیگیرد، سیستمهای مکانیکی به چیلرها، سیستمهای جریان آب و سیستمهای هدایت شونده، مرتبط میشوند. بخش الکترونیکی، مثل واحد برق، بیشتر در رابطه با ساختاردهی، ساختار انرژی و قدرتی است که وجود دارد و بدون جریان برق الکتریسیته نمیتواند کاری انجام دهد. شبکه زیرساخت ها هم به شکل شبکه  ELV هستند.

به نظر شما دلیل نیاز به مهندس عمران در پروژه چیست؟ زمانی که مال ساخته شود، نوبت مهندسان عمران است که بخواهند برای خرده فروشها یا واحدهای تجاری، کارهای مرتبط با خودشان را انجام دهند. فعالیت مهمی که گروه داخلیMEP ، قسمت فنی، قسمت برقی و لولهکشی انجام می‌دهند، مانند آسانسورها یا پله برقیها، درباره مسائلی است که با خطرها ارتباط دارند.

خدمات نرم افزاری اهمیت یکسانی با هم دارند، ولی در عین حال متفاوتند. مهمترین موضوع در بحث خدمات نرمافزاری، همان خدمات نرم است. مسئله دیگر تمیز کردن یا نگهداری است که مشاعات، مراکز عمومی و کل مرکز خرید را در برمیگیرد. مدیریت زبالهها و پسماندها، بعد از راهاندازی مراکز خرید نیز بسیار مهم‌اند.

زبالههای خشک مانند کاغذ، پلاستیک، چوب و ...  و نوعی دیگر زبالههای تر که همان پسماندهای غذاست. در فرآیند مدیریت پسماندهای تر و خشک سیستمی وجود دارد که بتوان زباله‌ها را بازآوری کرد. ماشینهایی را در اختیار خواهیم داشت تا بتوانیم زبالهها را فشرده‎‎‎سازی کنیم و مجدداً از آنها استفاده کنیم. به عنوان مثال، استفاده از بطریهای دور ریختنی یا آلومینیوم و .... هیچکس دوست ندارد 10 عدد ماشین حمل زباله را ببینند که در حال رفت و آمد است. بنابراین ما میتوانیم روش فشردهسازی و جابهجا کردن را به عنوان یک مدل که منحصر به خودمان است، گسترش دهیم. مانند مدل ایران مال.

نقش نیروی انتظامات در مراکز خرید، نه تنها کمک‌ رسانی و حراست از مرکز است، بلکه باید از هر حادثه‌ای نیز جلوگیری کند. گروه امنیتی باید برای مواقع اورژانسی و موقعیت‌های بحران مانند سیل، زلزله و آتش سوزی تعلیم داده شوند. ظرفیت 20 هزار خودرو برای پارکینگ ایران‌مال برآورد شده که در زمینه حمل و نقل بسیار اهمیت دارد. وظیفه خدمات درون سازمانی، خدمات رسانی به داخل مجموعه است. افرادی که به عنوان مدیر ساختمان‌هایند یا کارشناسان و مدیران ارشد، باید دید درستی نسبت به مدیریت امکانات داشته باشند.

قرار است سیستم ERP راه اندازی شود و دسترسی 24 ساعته به مرکز خرید امکان پذیر باشد  و تماس‌هایی که گرفته و ضبط می‌شود، به صورت خودکار، به قسمت مورد نظر، ارسال می‌شود.

CAFM موضوع بسیار مهمی است، چون شامل نظارت بر مکاتبات می‌شود و مرتبط با امور کمک رسانی به مشتریان است.

تأمین و نگهداری ممکن است، بیشترین هزینه را در مال داشته باشد. ما واحدی برای تعمیر و نگهداری سازمان داریم. خدمات مراکز عمومی هم برای زنان و هم برای مردان در نظر گرفته شده است. باید ارتباط و تعامل ویژه ای با این دسته از کارکنان داشته باشیم.

مدیران کارها را، درست انجام می‌دهند، ولی رهبران کارهای درست را انجام می‌دهند. اگر می‌خواهید بدانید که در چه سطحی از مدیریت قرار دارید، ببینید جایی که کار می‌کنید، افراد برایتان دست می‌زنند یا گریه می‌کنند. در مال‌ها حدود 200 واحد است که فقط مربوط به نوشیدنی‌ها و خوراکی‌هاست. مردم دوست دارند، غذایی را در مال پیدا کنند که نمی توانند در جای دیگر پیدا کنند. بیشتر از 1000 نوع تاکسی در مال داریم که باید آن را مدیریت کنیم.

سرویس‌های بهداشتی مخصوصی برای کوکان در نظر گرفته‌ایم. خرید در مرکز مال برای مشتری باید بدون زحمت باشد. من دوست دارم تمام کارکنان مال مانند رهبر باشند و مانند رهبر عمل کنند، زیرا رهبران پیشنهاد کارهای بهتری را دریافت می‌کنند و برای تحقق آن کار، در تلاشند.

SOC ها کارگروه‌هایی‌اند که وظیفه طراحی، ساخت و ساز واحد خودشان را به عهده دارند و وظایف مختلفی به آنها سپرده شده است. باید بحث امنیت جدی گرفته شود. هر ابزاری که برای قسمت‌های عمودی در حرکت است، باید هر سال توسط شخصی که مباحث حقوقی را می‌داند، بازبینی شود (به دلیل مباحث امنیتی که دارد).

تجهیزاتی که برای نظافت فضای نمای مرکز خرید استفاده می‌شود، باید ظرفیت 250 کیلوگرم را داشته باشد، به علاوه درصدی که اضافه وزن را نیز تحمل کنند. در ابوظبی و امارات دیده شده که حوادثی به وجود آمده است. بنابراین ما باید برای مسائل امنیتی تدابیری بیاندیشیم. نقش دیگر مهندسان، اطمینان از یکپارچگی و یکدستی میان افرادی که کار می‌کنند، است. امنیت خرده فروشان (RDD)  باید بررسی دقیق شود. مهندسان همچنان باید بر فعالیت‌های ساختمانی نظارت کنند.