Skip to main content

مد، پوشاك و لوازم ورزشی

امروز نمی­ توان نقش ورزش در زندگی انسان‌ها را نادیده گرفت. با توجه به اهمیتی که جوامع به سلامت و بهداشت فردی می­ دهند، گرایش فراوانی به سوی فعالیت‌های ورزشی شکل گرفته است که این موضوع جایگاه پوشاک و صنایع وابسته به آن را پررنگ‌تر و درآمدزایی و اقتصاد شکل گرفته از آن را با اهمیت می‌سازد.

صنعت ورزش مي‌تواند يكي از مهمترين پايگاه‌هاي توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي باشد. این صنعت با تحریک تقاضا و هدایت آن به سمت کالا و خدمات ایرانی با کیفیت می‌تواند در رونق تولید داخلی به ایفای نقش بپردازد.

از این رو نظر به مخاطبان گسترده و ایجاد رونق در بازار پوشاک ورزشی، بازار بزرگ ایران بخشی از مجموعه تجاری خود را به پوشاک و لوازم ورزشی اختصاص داده تا جانی دوباره در زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالا در این بخش دمیده شود. واحدهای تجاری ورزشی در طبقه G3 و در مجاورت مجموعه ورزشی متمرکز شده­ اند.