Skip to main content

نقشه موقعیت مکانی

«بازار بزرگ ایران» بین دو شهر تهران و کرج، احاطه شده در میان ۳ فرودگاه و در مجاورت «دریاچه شهدای خلیج فارس» در شمال غرب تهران در منطقه ۲۲ شهرداری تهران واقع شده است.

مجاورت بازار بزرگ ایران با بزرگراه شهید همت و شهید حکیم، به عنوان دو شریان اصلی تهران بزرگ، دسترسی آسان و روان از نقاط مختلف تهران بزرگ به این مجموعه را ممکن می‌نماید. مراجعه‌کنندگان می‌توانند از بزرگراه شهید همت با انتخاب خروجی مناسب، وارد تونل یا پل روگذر و به طور مستقیم طبقه موردنظر شوند.

بزرگراه‌های آزادگان و کرج نیز، امکان ارتباط آسان از  شهر کرج و فرودگاه‌های مهرآباد و بین‌المللی امام خمینی به این بازار بزرگ را فراهم می‌کنند.

طبقات زیرین این بازار، به پارکینگ وسایل نقلیه اختصاص یافته و ظرفیت پارک 14000 خودرو را دارد. اختصاص این میزان فضای پارکینگ در مجموعه‌های بزرگ دنیا بی‌نظیر است.