Skip to main content

کافی شاپ

در گذشته فرهنگ قهوه‌خانه رفتن در بین مردمان شهرهای بزرگ رایج بود، اما این تفریح بیشتر تفریحی مردانه بود. با شکلگیری کافیشاپها و تغییر نگاه و فرهنگ اجتماعی در ایران بانوان نیز وارد قهوهخانهها، اما از نوع امروزی آن یعنی کافی‌شاپ‌ها شدند و همین شاید دلیل تلطیف این مکان‌ها، به نسبت قهوه‌خانه‌ها بود.

امروزه حضور در کافی‌شاپ‌ها از  تفریحات اصلی جوانان در شهرهای بزرگ محسوب می‌شود و نوع و چگونگی چیدمان این مکان‌ها در جذب مخاطب جایگاه ویژه‌ای دارد.

بازار بزرگ ایران در نگاهی کلان و در راستای توجه به قشر جوان جامعه و ایجاد فضای گفتگو در میان مردم و همچنین فراهم آوردن اوقاتی فرح‌بخش، اقدام به تعبیه کافی‌شاپ‌های متعددی در فضای بازار بزرگ ایران نموده و با ارائه انواع نوشیدنی ها و غذاها به سلایق متنوع پاسخ می دهد.

در حال حاضر کافی‌شاپ‌های زیر در بازار بزرگ ایران فعالند:
 

شربت خانه بازار بزرگ ایران

محل سرویس‌­دهی: طبقه دوم (G2)- تیمچه حاج علی اکبر

 

کافه دیدار

محل سرویس‌­دهی: طبقه دوم (G2)- باغ دیدار

 

کافه کتاب

محل سرویس‌­دهی: طبقه دوم (G2)- کتابخانه جندی شاپور

 

کافه سینما

محل سرویس‌­دهی: طبقه دوم (G2)- خروجی شرقی تیمچه حاج علی اکبر

 

کافه ورزش

محل سرویس‌­دهی: طبقه دوم (G2)- خروجی شرقی تیمچه حاج علی اکبر

 

کافه لانژ سینما

محل سرویس‌­دهی: طبقه سوم (G3)- پردیس سینمایی

 

کاپوچینو Cappuccino

محل سرویس‌­دهی: باغ ماهان (G2)