Skip to main content

تمجید رضا میرکریمی از پردیس سینمایی ایران مال

رضا میرکریمی نویسنده وکارگردان مطرح سینمای ایران کیفیت تصویر وصدای سینماهای ایران مال را ستود و بی نظیر قلمداد کرد.

کارگردان فیلم «قصرشیرین» ازسایر بخش های پروژه ایران مال نظیر باغ کتاب، باغ ماهان، بازار سنتی، رستوران باغ ملل، باغ دیدار و نمایشگاه نیز بازدید و فضاهای مذکور را بی مانند و فوق العاده نامید.