Skip to main content

طبقه E0

این طبقه به مساحت 11600 متر مربع مشتمل به بخشهای زیر است؛

  • سالن نمایشگاهی: با مساحت 4000 متر مربع (حدود 3000 متر مربع فضای خالص غرفه سازی)
  • لابی: با مساحت 1800 متر مربع
  • بارانداز نمایشگاه: با مساحت 750 متر مربع
  • دفاتر اداری: با مساحت 500 متر مربع
  • انبار اصلی:  با مساحت 1200 متر مربع
  • فضاهای اختصاصی برای بانک، بیمه، صرافی، تاکسیرانی، آتش نشانی، نمازخانه، وضوخانه، راهنمای توریست، اورژانس و کمکهای اولیه و ... .