Skip to main content

شرایط و ضوابط وب سایت ایران مال

به وب سایت بازار بزرگ ایران خوش آمدید. از کاربران محترم سایت تقاضا می شود که شرایط و ضوابط زیر را به دقت مطالعه نمایند.

پذیرش

مطالعه سایت و استفاده از آن، به منزله موافقت شما با التزام به شرایط و ضوابط استفاده به شرح زیر است که به همراه «سیاست حفظ حریم خصوصی»، بر رابطه ما با شما در مورد این وب سایت حاکم است.

این وب سایت تحت حاکمیت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و عرف جاری قرار دارد.
در صورت عدم موافقت با هر یک از شرایط زیر، دسترسی و استفاده از این وب سایت ممنوع است.

شناسه کاربری، رمز عبور و دسترسی محدود

دسترسی به قسمت های مشخصی از وب سایت ممکن است محدود شود. بازار بزرگ ایران حق دارد بنا بر صلاحدید خود، دسترسی به [سایر] قسمت های وب سایت، و یا کل وب سایت را محدود نماید.
چنانچه بازار بزرگ ایران به منظور امکان دسترسی به قسمت های مشخص وب سایت یا سایر محتویات یا خدمات، شناسه کاربری و رمز عبور در اختیارتان قرار دهد، شما باید اطمینان حاصل نمایید که شناسه و رمز عبور محرمانه حفظ شود. همچنین، نباید آن ها را بدون رضایت کتبی قبلی و صریح شرکت مستقیماً یا غیر مستقیم، برای هیچ شخص حقیقی یا حقوقی افشا نمایید..
لطفا توجه داشته باشید که شرکت می تواند شناسه کاربری و رمز عبور را بنابر صلاحدید خود و بدون اطلاع و توضیح قبلی، غیر فعال نماید.

کپی رایت

حق کپی رایت وب سایت تحت مالکیت یا لیسانس بازار بزرگ ایران است. توزیع، تکثیر، اقتباس، انتشار، نمایش، هایپرلینک، انتقال، بهره‌برداری تجاری، فروش، اجاره، لیسانس فرعی و واگذاری اطلاعات هریک از قسمت ها به هر شیوه و با هر وسیله، و همچنین ذخیره آن در سیستم بازیابی اطلاعات، بدون رضایت شرکت ممنوع است. با این وجود، بازدید یا دانلود مطالب وب سایت به منظور استفاده شخصی مجاز است.

علامت تجاری

تمامی علائم تجاری، لوگوها و علامت خدمات ثبت شده یا ثبت نشده که در وب سایت نمایش داده شده یا مورد استفاده قرار گرفته، تحت مالکیت بازار بزرگ ایران یا شرکت‌های فرعی آن یا لیسانس-دهندگان آن است. بدون رضایت شرکت هیچ یک از مفاد وب سایت دلالت صریح، ضمنی یا استاپل، بر مجوز استفاده از علائم تجاری، لوگوها و علائم خدمات نخواهد داشت. سوء استفاده یا کپی برداری از علائم تجاری بدون اجازه کتبی آی.ام.سی.سی ممنوع است.

عدم ضمانت

این وب سایت براساس «آنچه که هست» ایجاد شده و هیچ گونه اظهار یا تضمینی، صریح یا ضمنی، در مورد عملکرد آن یا اطلاعات، محتویات، لینک ها و صحت یا دسترسی دائمی به هر یک از موارد مذکور، ارائه نمی شود. استفاده از این وب سایت بیانگر قبول خطرات احتمالی توسط شماست. عدم وجود ویروس و یا دیگر اجزای مضر در وب سایت و خدمات آن، و یا دسترسی دائمی به و بسایت یا بدون خطا بودن آن تضمین نمی شود. هیچ یک از محتویات وب سایت برای ارائه مشاوره نیست و به این منظور ایجاد نشده است.
همچنین پیوند به وب سایت های اشخاص ثالث (در صورت وجود) صرفاً جهت آسودگی شماست. چنین وب سایت هایی توسط اشخاص ثالث اجرا و کنترل می‌شود و شرکت هیچ گونه مسئولیت و ضمانتی در مورد محتوا و ایمنی آنها ندارد. در رابطه با مطالب وب سایت و یا  خود آن، هیچ نوع ضمانت صریح، ضمنی یا قانونی از جمله در خصوص عدم نقض حقوق شخص ثالث، حق مالکیت، ارزش تجاری، کیفیت رضایت بخش و یا مناسب بودن جهت یک هدف خاص، داده نمی شود.

عدم مسئولیت

بازار بزرگ ایران در مورد محتویات یا استفاده از وب سایت، و یا خود وب¬سایت، در قبال شما یا هر فرد دیگری نسبت به هرگونه ادعا، یا ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم، از جمله (و نه محدود به) هر گونه خسارت کسب و کار، ضرر نسبت به عواید، درآمد، سود و یا پس انداز پیش بینی شده، از دست دادن قراردادها و یا روابط تجاری، لطمه به شهرت و یا حسن نیت، یا از دست دادن و یا تخریب اطلاعات و داده ها، و یا هک شدن داده ها، یا هر نوع ادعای دیگری، (چه تحت حقوق قراردادها، حقوق مسئولیت مدنی و غیره) مسئولیتی ندارد.
عدم مسئولیت مذکور حتی در صورت آگاهی بازار بزرگ ایران از ضرر احتمالی نیز اعمال خواهدشد. با استفاده از وب سایت، شما موافقت می نمایید که شروط راجع به محدودیت مسئولیت، معقول است و شما آن ها را پذیرفته و بدان ها پایبند خواهید بود.

تغییر

شرایط و ضوابط حاضر ممکن است تغییر کند و بازار بزرگ ایران حق اصلاح این شرایط را در هر زمان و به هر صورت، به صرف تشخیص خود و بدون اطلاع قبلی، حفظ می¬نماید. شرایط و ضوابط جدید از تاریخ انتشار در وب سایت، بر نحوه استفاده از آن اعمال خواهد شد، و ممکن است نسبت به داده ها و اطلاعات شخصی و تنظیمات پیشین مؤثر باشد. استفاده از وب سایت حاضر بیانگر پذیرش تمامی موارد اصلاحی است.

جبران خسارت

شما متعهد خواهید بود که بازار بزرگ ایران، و همچنین شرکا و اعضا، شرکت مادر، شرکت‌های فرعی و دیگر شرکت‌های وابسته،  مأموران، مدیران، کارکنان و اشخاص خسارت دیده و یا در معرض خسارت را در برابر موارد زیر که که ناشی از استفاده یا سوء استفاده از این وب سایت یا نقض هر یک از شرایط و ضوابط یا تخلف از هریک از قوانین و مقررات قابل اعمال یا هرگونه عرف و استاندارد ملی و بین‌المللی باشد، مصون نگه داشته و از آن ها جبران خسارت نمایید.هرگونه زیان، خسارت، مسئولیت، دعوا و هزینه ، از جمله هزینه دادرسی و یا مبالغ پرداخت شده برای حل و فصل اختلافات.

حقوق اشخاص ثالث

هیچ شخص ثالثی نسبت به حقوق ناشی از این قراردادها حقی ندارد.
ارجاع به اشخاص در این بند، شامل ارجاع به هر شخص، شرکت، شرکت تجاری، مشارکت، سرمایه‌گذاری مشترک، مؤسسه، سازمان، اتحادیه، دولت یا نماینده یک دولت می شود؛ صرف نظر از اینکه واجد شخصیت حقوقی مستقل باشد یا خیر.
شما بدین وسیله موافقت می نمایید که هیچ شخص ثالثی ذی نفع توافق حاضر نیست ، مگر آنکه صراحتاً در این شرایط و ضوابط حاضر مقرر شده باشد.

انصراف

عدم درخواست بازار بزرگ ایران نسبت به اجرای تعهدات موضوع این شرایط و ضوابط، به منزله انصراف از حقوق قانونی یا سایر حقوق مورد توافق یا قبول نقض آنان تلقی نخواهدبود. این شرکت می‌تواند حقوق ویا تعهدات مذکور در این شرایط و ضوابط را بدون اطلاع یا رضایت شما منتقل نماید. شما حق واگذاری هیچ یک از حقوق و تعهدات مندرج در شرایط و ضوابط حاضر، یا حقوق و تعهدات ناشی از هر گونه فعل یا ترک فعل مرتبط با آن را نخواهید داشت.

لینک ها

بازار بزرگ ایران تمامی وب سایت‌های لینک شده با وب سایت خود را ارزیابی نکرده است و در خصوص موضوعات چنین وب سایت‌هایی، مسئولیتی بر عهده ندارد. وجود هر لینک، دلالت بر تأیید آن توسط سایت این شرکت نخواهد داشت. خطر استفاده از هریک از لینک هاصرفاً بر عهده خود کاربر است.

قانون حاکم

استفاده از این وب سایت، تسهیلات، خدمات و یا محصولات ارائه شده در آن، به منزله پذیرش حاکمیت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر هر گونه دعوای مربوط به وب سایت بازار بزرگ ایران است. لذا، دادگاه ها و مراجع قانونی ایران از صلاحیت انحصاری در خصوص هرگونه دعوا یا اختلاف برخوردارند.

تمامیت قرارداد

شرایط و ضوابط حاضر به همراه «سیاست حفظ حریم خصوصی»، تمامی توافق میان شما و بازار بزرگ ایران را در ارتباط با استفاده از این وب سایت تشکیل می دهد و هیچ توافق دیگری، اعم از کتبی یا شفاهی، وجود نداشته و طرفین را ملتزم نمی نماید.تمامی توافقات، تفاهم نامه‌ها واظهارات پیشین به وسیله شرایط و ضوابط حاضر جایگزین می شود. هر یک از طرفین اظهار می نماید که هیچ توافق یا تفاهم نامه همزمان دیگری در ارتباط با موضوع این شرایط و ضوابط وجود ندارد که محتوای آن در توافق حاضر مندرج نشده باشد.

تماس با ما

درصورت داشتن هر گونه سوال در خصوص سیاست حفظ حریم خصوصی، لطفا با ما تماس بگیرید.

شرکت تجارت ایران مال(IMCC)، ثبت شده بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به شماره ثبتی 318452 و نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید فلاحی، شماره 2، کد پستی: 1987913151، تلفن: 2929-021، نمابر: 26352499-021