تالار الماس


در طراحی و ساخت ابرسازه‌ ایران‌مال به تعبیه برخی نقاط کانونی که محل تجمع برخی برندهای خاص و به نوعی هویت‌بخش به فضا باشند توجه جدی شده است. یکی از مهم‌ترین این نقاط، تالار الماس است. این تالار که در تمام طبقات قابل مشاهده است، سازه‌ای است که از بیرون شبیه یک الماس طراحی شده و از نظر مهندسی دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود. دقیقاً به خاطر همین ویژگی کانونی بودن، بسیاری از برندهای مهم و همچنین جاذبه‌های مال در پیرامون این نقطه جاگذاری شده‌اند. از جمله می‌توان به فودکورت الماس اشاره کرد که در طبقه G1 و در کنار تالار الماس قرار دارد و همچنین برخی از مهم‌ترین برندها در حوزه‌های مختلف در کنار این تالار قرار دارند. پیست یخ ایران‌مال نیز در مجاورت تالار الماس قرار دارد. این نقطه کانونی در ضلع شمال شرقی مال واقع شده است و از طبقه G1 به محوطه شمالی مجموعه متصل است.