کتابخانه جندی‌شاپور


محبوب‌ترین فضای ایران‌مال برای مردم، مطابق نظرسنجی‌های متعددی که صورت گرفته، کتابخانه است. معماری بی‌نظیر این فضا باعث شده، مردم اقبال زیادی به آن نشان دهند و حضور در آن برایشان تجربه‌ای دلپذیر باشد. بهره‌گیری هوشمندانه از چوب و شکل دادن هنرمندانه به فضا، کتابخانه را به فضایی آرامش‌بخش و مفرح و در عین حال مجلل تبدیل کرده است. کاربری‌های متفاوتی برای این فضا پیش‌بینی شده که البته مهم‌ترین آن ایجاد فضایی برای مأنوس بودن با کتاب و محصولات فرهنگی است. در همین راستا در حال حاضر کافه کتاب، فروشگاه شهر کتاب و فتوگراف‌خانه آینده در این فضا واقع شده است.

فضای اصلی کتابخانه در طبقه G2 واقع است ولی در طبقات G3 و RG نیز قسمت‌هایی قرار دارد که در حال حاضر به سالن مطالعه و محل نگهداری اسناد کمیسیون ملی یونسکو- ایران اختصاص یافته است.

کتابخانه جندی‌شاپور قابلیت برگزاری رویدادهای مهم فرهنگی و هنری در سطح بین‌المللی را داراست که پیش از این نیز برخی از این رویدادها در آن برگزار شده است.