Skip to main content

سایت تابناک| بازار بزرگ ایران؛ بازتابش سبک زیست ایرانی- اسلامی به پشتوانه اقتصاد ملی

: تاریخ خبر

ره‌آوردی نو برای ایرانیان

بازار بزرگ ایران، تازه‌ترین دگرگونی بزرگ و چشم‌گیر در پایتخت به شمار می‌آید؛ در گوشه‌ای از واپسین مسیر دسترسی به غرب تهران ... این مرکز بزرگ اقتصادی که رویکردهای جدی و مهم اجتماعی، فرهنگی، هنری و گردشگری را در خود جای داده است، فرصتی برای پایین‌آمدن از قطار شتابان زندگی در این شهر شلوغ فراهم می‌آورد. به آنجا که برسی، گویی آینده را پیش روی خود می‌بینی؛ اندکی بیش‌تر اگر دقت کنی، درمی‌یابی اینجا فقط آینده نیست؛ نواهایی از گذشته‌ای درخشان نیز به گوش می‌رسد؛ اینجا ایرانیانی هنرمند پدیده‌ای آفریده‌اند که گویی تو را هم‌زمان به تاریخ و آینده می‌برند ...

انسان، خانواده، سرگرمی؛ سبک زندگی ایرانی- اسلامی

رویکردهای خانواده‌محور و انسان‌محور در طراحی سازه‌ها و فضاهای بازار بزرگ ایران، بستری دل‌نشین و روح‌فزا برای جذاب گردشگر فراهم می‌آورد. خانواده ایرانی و جایگاه آن در منظومه طراحی و اجرای بازار بزرگ ایران، عنصری مهم و تاثیرگذار بوده، از این‌رو بخشی مهم از دغدغه‌ها و اندیشه‌های پایه‌گذاران و طراحان ایران‌مال، برپایه محوریت خانواده و اعضای آن استوار شده است. «گردهم‌آیی» یک ویژگی مهم در طراحی فضاها و مکان‌های این منظومه بزرگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی به شمار می‌آید؛ همان ویژگی که در ساختار خانواده‌های ایرانی همواره سرچشمه هم‌دلی‌ها و هم‌افزایی‌ها بوده است. پیوند این وضعیت با رویکرد اقتصادی بازار بزرگ ایران در عرضه کالای برتر جهانی و محصول باکیفیت ایرانی در قالب مدیریتی ضابطه‌مند، در گرایش‌های فرهنگی مُد در زندگی روزمره نیز تاثیرگذار خواهد بود.

بازار بزرگ ایران، در نگاه نخست، مجموعه‌ای گسترده با کارکردهای اقتصادی و تولیدی در نظر می‌آید؛ واقعیت نهفته در این طرح کم‌نظیر ایرانی اما دری دیگر به سوی کارکردهای فرهنگی و تفریحی شهر بر بستر اندیشه‌های دیرینه فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی می‌گشاید. حضور در این بازار بزرگ، که برپایه اندیشه پیدایش بازار در فرهنگ ایرانی- اسلامی استوار شده است، نمایی نو از بازتاب نگرش سرخوشانه فرهنگ تفریح و سرگرمی عرضه می‌دارد. بازار بزرگ ایران برآن است سهمی بزرگ از سرانه گردشگری تهران به خود اختصاص دهد و در منظومه گردشگری ایران نیز با جذب جهانگردان، به ورود سرمایه‌های ارزی به مرزهای ایران با هدف پدیدآوردن رونق در گستره‌های اقتصادی و اجتماعی، نقشی تاثیرگذار برجای گذارد. بازآفرینی باغ ایرانی در بازار بزرگ ایران، یقینا تصویری دیگر از این پدیده جذاب در فرهنگ ایرانی- اسلامی پیش روی جهانگردان حرفه‌ای می‌گذارد؛ برای آن دسته از غیر ایرانیانی که شیفته پدیده‌های ویژه فرهنگ و تاریخ ایران‌اند و کاوش‌گرانه، عناصر معماری و هویتی ایرانی را در باغ ایرانی می‌جویند. بازار بزرگ ایران نمایی دیگر از این پدیده تاریخی عرضه کرده است که پویایی و پیوستگی اندیشه‌ورزی در ساحت زیست روزمره تاریخی را در میان مردمان این سرزمین می‌نمایاند.

به دیدار باغ و تماشای معماری بیا!

بازآفرینی باغ‌های ایرانی، فضاهای تفریحی و سرگرمی، رویکرد جاذبه‌های گردشگری، طراحی اقتصادی، در کنار بهره‌گیری هم‌زمان از ویژگی‌ها و مولفه‌های روزآمد جهانی و فضاهای فرهنگی و تفریحی متناسب با فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، محیطی دل‌انگیز و روح‌بخش فراروی خانواده‌های ایرانی می‌گذارد. فضاهای همگانی همچون دریاچه، گالری خودرو، پیست یخ، جاده تن‌درستی و کلینیک سلامتی؛ فضاهای تفریحی مانند شهربازی، پردیس سینمایی و فضاهای فرهنگی همچون نمارخانه‌ها، مسجد، باغ ماهان، باغ دیدار و باغ کتاب، جاذبه‌هایی به شمار می‌آیند که طراحان بازار بزرگ ایران، با در نظر آوردن محوریت خانواده در جامعه ایرانی- اسلامی آفریده‌اند تا سطح ذوق و سلیقه همگانی جامعه را در یک مرکز بزرگ خرید و هم‌زمان با برطرف‌کردن نیازهای اقتصادی جامعه، افزایش دهند. همه این نگرش‌ها و کوشش‌های فرهنگی و اجتماعی، سرانجام به گستره اقتصاد راه می‌برند و زمینه را برای تقویت اقتصاد درون‌زای ملی و نگاه‌بانی از سرمایه‌های ارزی فراهم می‌آورند.

غوغایی در دیدار با شعله‌های خورشید

بازار بزرگ ایران، راهی نو پیش روی خانواده ایرانی می‌گذارد تا با بهره‌گیری از دستاوردهای نوین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری در یک منظومه بزرگِ برآمده از معماری و هویت ایرانی- اسلامی، گزینه‌ای تازه در زیست روزمره‌اش داشته باشد. این بزرگ‌بازار مدرن ایرانی، در غربی‌ترین نقطه تهران و در دامان گسترانیده البرز مهربان، خانواده‌های ایرانی را به مهر به سوی خویش می‌خواند ... بازار بزرگ ایران، آنجا که خورشید واپسین اشعه‌های خود را بر آسمان پایتخت فرومی‌ریزد و تهرانی‌ها را بدرود می‌گوید، به زودی غوغایی برپا می‌کند. نگرش‌های اقتصادی بر مبنای ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی در بستری ایرانی- اسلامی، الگویی نو از کنش‌های کلان در زمینه پیشرفت جامعه و کشور را عرضه می‌دارد. بازار بزرگ ایران، ره‌آوردی نو برای ایرانیان دارد ...