Skip to main content

سایت خواندنی ها| کودک، خانواده، سرگرمی؛ پایه‌های چشم‌نواز بازار بزرگ ایران

: تاریخ خبر

خاطره‌بازی و خاطره‌سازی کودکانه در بزرگ‌بازار ایرانی

 

دخترکان مو فرفری، پسرکان ماجراجو

ویلیام جکسن، یک جهانگرد امریکایی که در دوره مظفرالدین شاه قاجار، مدتی در تهران اقامت داشته، زیبایی‌های تهران را اینگونه توصیف کرده است «اصفهان متوسط است، شیراز زیباست، اما تهران خوب است. این مدحی است که من بارها در پایتخت جدید ایران شنیده‌ام. موقعی که از یزد به طرف شمال مسافرت می‌نمودم، در مدت یک هفته اقامت در پایتخت، شهر را به اندازه‌ای زیبا یافتم که حداقل تا اندازه‌ای با شیفتگی ایرانی‌ها همفکری کنم». او بخشی مهم از زیبایی‌های تهران را باغ‌ها و خانه‌باغ‌هایش که با خود هویتی و نشانی از گذشته‌های دورتر شهر داشتند. درختان فراوان کهن در این پایتخت 200 ساله، خاطره‌های زیادی را به یاد می‌آورند ... روزهای بهار در باغ‌ها و کوچه‌باغ‌های قدیمی تهران... تصویر دخترکان مو فرفری که هنگام تکاندن درخت توت در باغ‌های بزرگ آن روزگار، توت‌های شیرین همچون ستارگانی در آسمان گیسوهایشان جا خوش می‌کرد ... تاریخ را که وامی‌کاوی، باغ‌هایی را در نقشه تهران قدیم می‌بینی که پایتخت را به باغستانی بزرگ تبدیل کرده بودند و در میانه آن‌ها عمارت‌ها و خانه‌هایی به چشم می‌خورد. این‌ها تنها بخشی از تصویرهایی است که با دیدن درختان کهن‌سال چنار و توت پایتخت به یادمان می‌آید ... این تصویر و روایت اما به گذشته وابسته‌اند و در همان روزگار نیز مانده‌اند؛ امروزه کم‌تر فضایی در پایتخت دویست و سی  ساله ایران می‌توان یافت که در آن «دخترکان مو فرفری» یا پسرکان ماجراجو، هم آرامشی دوست‌داشتنی تجربه کنند، هم خاطره‌های خود را بسازند.

آرامشی که کودکان در اینجا می‌یابند

بازار بزرگ ایران، در نگاه نخست، یک پهنه بزرگ اقتصادی به شمار می‌آید؛ گستره‌ای که مجموعه‌ای از کنش‌ها و واکنش‌های بزرگ اقتصادی و بازرگانی در آن انجام می‌پذیرد. این اما تنها گوشه‌ای از واقعیت است؛ بخشی دیگر، به فضایی بازمی‌گردد که برنامه‌ریزان و طراحان این بازار بزرگ جهانی برای طیف‌های گوناگون جامعه و شهر فراهم آورده‌اند. 30 درصد از مجموعه بازار بزرگ ایران به کنش‌های اقتصادی اختصاص یافته است. کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و هنری، در این بزرگ‌بازار ایرانی، جایگاهی بیش از گستره اقتصادی دارد و کودکان در این میانه بخشی مهم برای خود خواهند یافت. فضاهای آرام و خاطره‌انگیز بازار بزرگ ایران، «کودک‌محور» طراحی شده‌اند. آنچه در این میانه به چشم می‌آید، اهمیتی است که این بخش دوست‌داشتنی جامعه دارند. شهربازی مدرن با بهره‌گیری از استانداردهای روزآمد جهانی در گستره سرگرمی و تفریح، وسوسه‌هایی شیرین به دل کودکان و خانواده‌هایشان می‌اندازد. بازآفرینی باغ ایرانی و جلوه‌گری و رخ‌نمایی از پدیده جذاب فرهنگ و تاریخ ایران در این ‌بزرگ‌بازار، همچنین سالن‌های فریبنده پردیس سینمایی، دیگر گوشه‌های دوست‌داشتنی بازار بزرگ ایران برای کودکان و خانواده‌هایشان به شمار می‌آیند. هم‌نشینی کتاب با سرگرمی و تفریح در باغ کتاب، نه تنها فضایی مناسب برای گذراندن زمان‌های فراغت در کنار خرید برای خانواده‌ها پدید می‌آورد، که، به گونه‌ای غیر مستقیم زمینه‌ای مناسب برای آشنایی بیش‌تر کودکان با کتاب «دوست دیرینه»شان مهیا می‌سازد.

خاطره‌بازی و خاطره‌سازی کودکان در بازار بزرگ ایران

بازار بزرگ ایران، تصویر امروز تهران و ایران را پیش روی کودکان و خانواده‌هایشان می‌گذارد؛ تصویری دل‌ربل که بر بستر زیبا و باشکوه تاریخ و فرهنگ سرزمین‌شان استوار شده است. خاطره‌بازی کودکان دوست‌داشتنی شهر و سرزمین در بازار بزرگ ایران، ویژگی مهم آفرینش فضاهای گوناگون این پیکره بزرگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری به شمار می‌آید. کودکان در واپسین روشنایی‌های گوشه غربی تهران، جایی که بازار بزرگ ایران از دل فرهنگ و تاریخ این سرزمین به کوشش ایرانیان هنرمند سربرآورده است، خاطره‌های خود را می‌سازند؛ آن‌ها تاریخی را با خاطره‌هایشان می‌نویسند تا آیندگان با خواندن آن از سرخوشی و لذت سرشار شوند.