Skip to main content

بازدید جمعی دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های کشور از بازار بزرگ ایران

: تاریخ خبر

جمعی از اساتید و دانشجویان بسیجی دانشگاه­‌های کشور از بازار بزرگ ایران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بازار بزرگ ایران، این اساتید و دانشجویان که از دانشگاه­‌های امام صادق(ع)، شهید بهشتی و امیرکبیر تهران و دانشگاه­‌های اصفهان، یزد، تبریز و... بودند با حضور در بازار بزرگ ایران از بخش‌های فرهنگی، هنری و فروشگاهی بازدید کرده و از چگونگی ساخت سازه‌های فنی و مهندسی آن اطلاعاتی دریافت کردند.

لازم به ذکر است این دانشجویان در رشته‌های مختلف هنری، فرهنگی، فنی و مهندسی از جمله معماری، برق، پزشکی، الهیات، مدیریت، فلسفه و... مشغول به تحصیل هستند.