سپیدمویان جهاد کشاورزی در ایران‌مال

ایران‌مال روز سه‌­شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ میزبان جمعی از مدیران، معاونان، کارشناسان و پرسنل بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بود.

این هیات ۳۵ نفره که طی سال­‌ها متولی کشاورزی و صنایع وابسته به آن بودند، ایران‌مال را برای نشست عمومی خود برگزیدند و در این بین از اماکن گردشگری، تفریحی و رفاهی ایران مال، نیز بازدید کردند.

اصغر تهرانی مدیرکل سابق روابط عمومی این سازمان در گفتگو با روابط عمومی ایران‌مال از سازندگان، مدیران و پرسنل مجموعه قدردانی کرد و رفتار شایسته کادر ایران‌مال را نشانه سلامت و جایگاه والای این مجموعه در صنعت گردشگری کشور دانست.

طی ماه‌­های اخیر و در روزهای پساکرونا، تورهای جامعه گردشگری از گروه‌­های مختلف سنی، صنفی، اداری و همچنین آموزشی، میهمانان جدید ایران‌مال بوده‌اند.