مجریان رسانه‌های دیداری در ایران‌مال

با حضور جمع زیادی از مجریان صدا و سیما، انتخابات کانون مجریان رسانه‌های دیداری در سالن همایش‌های ایران‌مال برگزار شد.

در این جلسه که چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد، اعضای کانون پس از برگزاری مراسم انتخابات هیئت رئیسه و بازرس، از بخش‌های مختلف ایران‌مال بازدید کرده و شبی را همراه با مردم در ایران‌مال گذراندند.