امضای یادداشت تفاهم ایران‌مال و اتاق بازرگانی ایران و امارات

اتاق بازرگانی ایران و امارات و ایران‌مال یادداشت تفاهم همکاری مشترک امضا کردند. بر اساس این یادداشت تفاهم که سه‌شنبه چهارم مرداد ۱۴۰۱ به امضای آقایان اقبال پور رئیس هیئت‌مدیره ایران‌مال و عرفان شاکری رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات رسید، دو طرف در زمینه خدمات آموزشی پرورشی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و زیرساخت‌های اقتصادی همکاری می‌کنند.

آقای عرفان شاکری در این مراسم امکانات و توانایی‌های ایران‌مال را قابل‌توجه دانست و خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت‌های ایران‌مال برای گسترش تجارت با امارات شد.

در این مراسم اعضای اتاق بازرگانی ایران و امارات فعال در زمینه غذا و دارو، چرم و الیاف، مواد شیمیایی و پلیمری، گردشگری و کشتیرانی هم دیدگاه‌های خود را در زمینه گسترش روابط اقتصادی دوجانبه بیان کردند. در پایان هم اعضای اتاق بازرگانی ایران و امارات از بخش‌های مختلف ایران‌مال دیدن کردند.