تخصصی‌ترین رویداد دارویی کشور در ایران‌مال

مرکز نمایشگاهی ایران‌مال به زودی میزبان نمایشگاه فارمکس خاورمیانه خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی ایران‌مال، چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نمایشگاه فارمکس خاورمیانه به عنوان تخصصی‌ترین و بزرگترین رویداد دارویی کشور یکم الی چهارم شهریور ماه همزمان با روز داروساز و پزشک در مرکز نمایشگاهی ایران‌مال برگزار خواهد شد.

بیش از ۱۰۰ برنامه آموزشی تخصصی متنوع در حوزه صنعت داروسازی ایران شامل برپایی اتاق فن آوری و برگزاری نشست‌های انتقال تجربه از برنامه‌های جانبی نمایشگاه فارمکس خاورمیانه به منظور به‌روزرسانی و توانمندسازی صنایع دارویی کشور است. در این دوره از رویداد بین‌المللی فارمکس، تمامی حوزه‌های فعال در زنجیره تأمین صنعت داروسازی ایران مشارکت دارند که فرصت مناسبی برای تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات به شمار می‌آید. ساعت بازدید از نمایشگاه فارمکس خاورمیانه از ساعت ۹ تا ۱۸ خواهد بود.