بازدید فرمانده دانشگاه دفاع ملی عراق از ایران‌مال

هیئتی متشکل از فرمانده دانشگاه دفاع ملی عراق و معاونان این دانشگاه روز شنبه ۲۲ مرداد از مجموعه ایران‌مال بازدید کردند.

به گزارش روابط‌عمومی ایران‌مال، در این بازدید سپهبد سعد مزهر العلاق رئیس دانشگاه دفاع ملی عراق ضمن تشکر از میزبانی ایران‌مال فضای مجموعه ایران‌مال را بسیار مناسب برای همه افراد به‌خصوص خانواده‌ها عنوان کرد.

وی با اشاره به وجود جلوه‌های بی‌نظیر معماری اسلامی ایرانی در ایران‌مال، آن را نمادی برای معرفی تاریخ و تمدن ایران به همه جهانیان دانست.