حجره؛ مجله تصویری بازار بزرگ ایران (هفته اول مهرماه)