ماراتن ایروبیک کودکان

بام سبز ایران‌مال شاهد برگزاری مسابقه ماراتن ایروبیک کودکان ویژه دختران بود.

به گزارش روابط عمومی ایران‌مال این ماراتن از ساعت ۱۶ یکشنبه دهم مهر ۱۴۰۲ در ادامه یکشنبه‌های ورزشی ایران‌مال آغاز شد و با حضور ۷۰ دختر کودک و نوجوان شش تا ده‌ساله به همراه خانواده‌هایشان در بام سبز ایران‌مال تا ساعت ۱۸ ادامه یافت. ماراتن ایروبیک کودکان در قالب تمرینات گروهی و حرکات ورزشی هماهنگ با همکاری انجمن ایروبیک و کانگو جامپ استان تهران برنامه‌ریزی و اجرا شد.